Middel- en Hoërskoolfase

Senior kategese – ‘n reeks in ‘n siklus van vier jaar Hierdie reeks bestaan uit vier produkte. Elke produk bestaan uit ‘n gespreksgids en ‘n DVD/CD.  Elke ontmoeting stimuleer gesprek en geloofsvorming in die interaksie tussen die groepleier en jongmense.  Die DVD/CD bied ekstra inligting en hulpmiddels wat tydens die ontmoetings gebruik kan word.  

Real lewe Take 3

Op reis met God Lewe met geloof wat real is Real lewe Take 3 is die derde gespreksgids in hierdie reeks vir senior kategese. Dit is spesiaal ontwikkel deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode van die NG Kerk vir die geloofsontwikkeling van graad 7- en hoërskoolleerders. Die gespreksgids word aangevul deur die Huisgeloof-gespreksgids en …

Real lewe Take 3 Read More »

Skokkend positief

Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug  Malan Nel en Zander van der Westhuizen (redakteurs) Hierdie boek is die uitvloeisel van ʼn wonderlike multi-kerklike navorsingsprojek – Kerklike Jeug en Geloof in Suid-Afrika. Tydens die navorsing het uiteindelik byna 300 jongmense (ouderdom 16-35) 481 vrae beantwoord. Die vrae het veral gefokus op profiel (wie is jy?) …

Skokkend positief Read More »

GayGelowig

Ingesluit in die gesprek Marietjie van Loggerenberg PRYS: R75.00 GayGelowig is ʼn versameling lewensverhale oor gay-wees en gelowig-wees, vertel deur gay gelowiges self. Dit het werklik baie van hulle geverg om openlik oor hulle gay-wees te praat. In hulle stories vertel hulle van die ontdekking van hulle seksualiteit en van die pad van verwerping en …

GayGelowig Read More »

Die wins van brugbediening

Tien praktiese voordele Prys: R45.00 KOOP HIER Brugbediening is ‘n oorbruggingsproses in ‘n gemeente vir ‘n bepaalde tydperk nadat die leraar vertrek het.  Hierdie oorgangstyd word deur ‘n spesiaal opgeleide predikant begelei. Die boek is nie ‘n kitsresep met 10 maklike stappe nie, maar gaan eerder oor die voordele wat brugbeding vir gemeentes inhou.  Dit …

Die wins van brugbediening Read More »

Boiling point!

Reflections on anger – A faithful reaction of a disillusioned nation Price: R130.00 BUY HERE Poor people are angry. Rich people are angry. Coloured people are angry. Black people are angry. White people are angry. Christians, Muslims, Hindus and atheists are angry. That people in South Africa have reached boiling point is indeed true. But, may we …

Boiling point! Read More »

Uit die beek

Prys: R150.00 KOOP HIER Uit die Beek is die oudste Bybeldagboek in Afrikaans en het oor die jare heen ‘n staatmaker in menige huis geword. Dit bied jou die geleentheid om met verloop van tyd deur die hele Bybel te werk. Daar is ook ’n teksgedeelte wat in die aand gelees kan word, sake waarvoor daagliks gebid kan word en inleidings …

Uit die beek Read More »