Posted on

Geloof wat rêrig is

Bybeldagboek vir die katkisant in die belydenisgroepUntitled-7

Prys: R85,00

Hierdie werkboek bevat 38 lesse, ’n bylae oor die ander kerke, geloofsvorme en godsdienste, asook die Formuliere van Eenheid. Dit sluit in Bybelstudieopdragte, besprekingsvrae, vraelyste en taakkaarte wat tydens die ontmoetings voltooi kan word, asook dagstukke wat die jongmense lei om verder oor die ontmoetings na te dink.

 

Handboek vir die kategeet van die belydenisgroep

Prys: R130,00

Die leerplan bestaan uit twee hoofkomponente: die geloofsbelydenis (die Twaalf Artikels) en die tien gebooie (die lewe, etiek). Die handboek bevat riglyne oor die kenmerke van jongmense in die belydenisgroep. Elke ontmoeting is volledig uitgewerk.

Posted on

Gerat … om jongmense te begelei

Gerat

Toerusting vir kategete en jeugwerkers

Prys: R165,00

Dié handleiding help groepleiers om vier toerustingskursusse aan te bied. Die kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas gaan saam met ’n DVD-snit as agtergrond vir of inleiding tot die betrokke tema. Tydens die kursus kyk die groep na hierdie DVD-snitte en bespreek dan die vrae wat in die handleiding is.

Elk van die vier temas word aangevul met sewe klanksnitte op ’n CD. Altesaam is daar dus 28 klanksnitte wat ’n praktiese benadering tot en goeie raad oor elke tema gee. Elke pakket bevat 5 CD’s. Dit kan ook afsonderlik bestel word.

Posted on

Belydenis van geloof – gespreksgids

BelydenisVanGeloofGespreksgids_Fr.Cov.indd

Verrassende veelkleurige fasette van geloof

Prys: R60,00

‘n Gids vir volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê.  Hierdie boek fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van wat ons glo.  Die aanbieding is eenvoudig en toeganklik sodat elke volwassene wat hom of haar tot die Here wil verbind die verrassende veelkleurige fasette van ons geloof sal kan ontdek.

Posted on

G8 – Verwoord en leef wat jy glo

Verwoord en leef wat jy gloG8_DVD-Cov_hrRGB

8 gesprekke voor belydenisaflegging

Die gedagte agter die G8-program is om die basiese leer van die kerk eenvoudig saam te vat.  Hierdie ontmoetings gee vir jou ‘n handvatselom geloof werklik te verstaan en dit prakties uit te leef.

Pakket sluit in:

  • ‘n DVD met die handleiding vir aanbieders, videosnitte, hulpmiddels en ‘n kampgids – Prys: R125.00
  • ‘n Werkboek vir jongmense/volwassenes – Prys: R55.00

DIE 8 G’s

  1. Geloof
  2. Gebed
  3. Gebooie
  4. Genadetekens
  5. Godheid
  6. Gawes van die Gees
  7. Gemeenskap
  8. Groot opdrag

(Afsluitingskamp)

Posted on

Kleurgebede oor liefde

Kleurgebede-Fr.Cov.indd

PRYS: R60.00

KOOP HIER 

Inkleurboek vir volwassenes oor 1 Korintiërs

Teken en bid gaan saam. Saam met die ink vloei daar gedagtes oor lewe, seer, vreugdes en God na die oppervlak. Jy kan jouself verloor in die detail, die blaartjies, die sirkeltjies en die blokkies. Inkleur laat jou fokus, ontsnap, nadink, loskom, die Gees hoor, nuut sien, skep.

Mag hierdie kleurgebede vir jou ʼn wonderlike tyd van oordenking, nadink en insigte wees. Geniet God se wonderwêreld vol reënboë terwyl jy fokus, hoor en bid in volkleur.

Unieke verkooppunte

‘n Inkleurboek vir volwassenes met handgetekende gebedsprente.
Die teks is gegrond op 1 Korintiërs 13 – die bekendste gedeelte oor die liefde in die Bybel.
By elke prent is daar ʼn gedeelte en ʼn gebed om oor na te dink terwyl jy inkleur.

Skrywers
Aletta Simpson is ‘n graad 11-leerder in Durbanville, Kaapstad. Vandat sy kan onthou, stel sy belang in boeke, skryfgoed, teken en skets. Dit is haar eerste publikasie. Sy het al hierdie sketse oor dae heen met die hand geteken.

Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

Posted on

Faceboek – Vriende van God

FacebFACEBOEK_cover FINAL.inddoek – Vriende van God (gespreksgids)

Prys: R45.00

KOOP HIER

 

Hierdie 24 ontmoetings gaan oor karakters uit die Bybel se profiles om jongmense te help om ook vriende van God te word.

Faceboek – Vriende van God (handleiding)

Prys: R125.00

KOOP HIER

 

Posted on

JPEG – Prente van die lewe

JPEG_cov_hrRGBJPEG – Prente van die lewe (gespreksgids)

Prys: R45.00

KOOP HIER
Hierdie ontmoetings help jongmense om hulle prent (jpeg) van God te voltooi met prente (belewenisse en ervarings) uit die Bybel, uit die geskiedenis en uit hulle eie lewe.

JPEG – Prente van die lewe (handleiding)

Prys: R125.00

KOOP HIER

 

 

Posted on

GPS vir my lewe

Inhoud van handleidings:  DVD/CD met 24 volledige uitgewerkte ontmoetings, PowerPointaanbiedings en videosnitte wat by die ontmoetings gebruik kan word.GPS_cov_hrCMYK

GPS vir my lewe (gespreksgids)

Prys: R45.00

KOOP HIER

In 24 ontmoetings probeer ons vir jongmense ‘n paar rigtingwysers te gee om tydens hulle reis te gebruik.

GPS vir my lewe (handleiding)

Prys: R125.00

KOOP HIER