Ontvang wat vir jou gegee is

Ontvang wat vir jou gegee is – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef is nie ’n gewone boek oor die doop nie. Dit gaan nie oor ou gesprekke oor die doop wat ons nêrens bring nie, maar meer spesifiek oor die bedoeling, betekenis en werking van die doop.

Die skrywers het hierdie boek geskryf omdat hulle dink die doop word in baie kerke verwaarloos of verkeerd gebruik. Die wonderlike gawe van die doop wat die Here aan ons gegee het om ons op te bou in die geloof, word te veel gebruik op ’n manier wat Christene verdeel en kerke skeur. Of dit word, in reaksie op die twis, om vredesonthalwe glad nie meer gebruik nie. Hierdie boek is ’n poging om weer te kyk na wat die eintlike betekenis en bedoeling van die doop is en hoe ons dit vandag in ons kerke kan inbring.

Saam met hierdie uitgebreide boek oor die doop, verskyn ’n 40-dae-program vir groepe of gemeentes en ’n kleingroepgids wat albei aansluit by die inhoud van Ontvang wat vir jou gegee is

OntvangWatGegeeIs-Boek

Ontvang wat vir jou gegee is – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef.

Coenie Burger en Andries Cilliers

Lees meer >>

 

OntvangWatGegeeIs-40dae

 

Ontvang wat vir jou gegee is – 40-dae-program

Coenie Burger en Andries Cilliers

Lees meer >>

 

OntvangWatGegeeIs-Gids

 

Ontvang wat vir jou gegee is – kleingroepgids

Tinus van Zyl

Lees meer >>

 

LaaiGratisVideoAf