Toerusting

Die wins van brugbediening

Tien praktiese voordele Prys: R45.00 KOOP HIER Brugbediening is ‘n oorbruggingsproses in ‘n gemeente vir ‘n bepaalde tydperk nadat die leraar vertrek het.  Hierdie oorgangstyd word deur ‘n spesiaal opgeleide predikant begelei. Die boek is nie ‘n kitsresep met 10 maklike stappe nie, maar gaan eerder oor die voordele wat brugbeding vir gemeentes inhou.  Dit …

Die wins van brugbediening Read More »

Boiling point!

Reflections on anger – A faithful reaction of a disillusioned nation Price: R130.00 BUY HERE Poor people are angry. Rich people are angry. Coloured people are angry. Black people are angry. White people are angry. Christians, Muslims, Hindus and atheists are angry. That people in South Africa have reached boiling point is indeed true. But, may we …

Boiling point! Read More »

Uit die beek

Prys: R150.00 KOOP HIER Uit die Beek is die oudste Bybeldagboek in Afrikaans en het oor die jare heen ‘n staatmaker in menige huis geword. Dit bied jou die geleentheid om met verloop van tyd deur die hele Bybel te werk. Daar is ook ’n teksgedeelte wat in die aand gelees kan word, sake waarvoor daagliks gebid kan word en inleidings …

Uit die beek Read More »

Impak

KLIK HIER OM TE KOOP Nadat ’n kort videogreep van Nataniël by die NG Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland 2015 as deel van die verkorte aanbieding oor lidmaatbemagtiging gewys is, het die video “viral” gegaan. Dit het gelei tot enorme blootstelling vir Lidmaatbemagtiging en die ontstaan van die Impak-projek. Die Impak-DVD bevat videogrepe, ‘n voorgestelde program vir …

Impak Read More »

Akkerpret in Bybelpark

Prys: R96.00 elk Reeks van ses DVD’s met 45 kleurvolle programme.  Die poppekarakters vorm Bybelse waardes by kinders. (Die Kleuterpret aanbiedersgids en werkboeke vir kleuters kan ook losstaande van die DVD’s en CD’s gebruik word.) Hierdie DVD’s reeks kan ook as ‘n pakket aangekoop word teen ‘n spesiale prys.  Klik hier vir meer inligting.

Kleuterpret werkboek

Prys: R55.00 Bestaan uit 24 byeenkomste vir voorskoolse kinders vir gebruik by kategese, kleuterkerk, en so meer.  Die werkboek bevat vele aktiwiteite vir die kleuters.  Die karakters van die Akkerpret DVD’s verskyn ook in die werkboek.

Kleuterpret aanbiedersgids

Prys:  75.00 Bestaan uit 24 byeenkomste vir voorskoolse kinders vir gebruik by kategese, kleuterkerk, en so meer.  Met stories, liedjies, vasleggingsaktiwiteite en duidelike riglyne oor hoe elke les saam met die Akkerpret-DVD’s gebruik kan word.