Posted on

Geloof wat rêrig is

Bybeldagboek vir die katkisant in die belydenisgroepUntitled-7

Prys: R85,00

Hierdie werkboek bevat 38 lesse, ’n bylae oor die ander kerke, geloofsvorme en godsdienste, asook die Formuliere van Eenheid. Dit sluit in Bybelstudieopdragte, besprekingsvrae, vraelyste en taakkaarte wat tydens die ontmoetings voltooi kan word, asook dagstukke wat die jongmense lei om verder oor die ontmoetings na te dink.

 

Handboek vir die kategeet van die belydenisgroep

Prys: R130,00

Die leerplan bestaan uit twee hoofkomponente: die geloofsbelydenis (die Twaalf Artikels) en die tien gebooie (die lewe, etiek). Die handboek bevat riglyne oor die kenmerke van jongmense in die belydenisgroep. Elke ontmoeting is volledig uitgewerk.

Posted on

Gerat … om jongmense te begelei

Gerat

Toerusting vir kategete en jeugwerkers

Prys: R165,00

Dié handleiding help groepleiers om vier toerustingskursusse aan te bied. Die kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas gaan saam met ’n DVD-snit as agtergrond vir of inleiding tot die betrokke tema. Tydens die kursus kyk die groep na hierdie DVD-snitte en bespreek dan die vrae wat in die handleiding is.

Elk van die vier temas word aangevul met sewe klanksnitte op ’n CD. Altesaam is daar dus 28 klanksnitte wat ’n praktiese benadering tot en goeie raad oor elke tema gee. Elke pakket bevat 5 CD’s. Dit kan ook afsonderlik bestel word.

Posted on

Belydenis van geloof – gespreksgids

BelydenisVanGeloofGespreksgids_Fr.Cov.indd

Verrassende veelkleurige fasette van geloof

Prys: R60,00

‘n Gids vir volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê.  Hierdie boek fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van wat ons glo.  Die aanbieding is eenvoudig en toeganklik sodat elke volwassene wat hom of haar tot die Here wil verbind die verrassende veelkleurige fasette van ons geloof sal kan ontdek.

Posted on

G8 – Verwoord en leef wat jy glo

Verwoord en leef wat jy gloG8_DVD-Cov_hrRGB

8 gesprekke voor belydenisaflegging

Die gedagte agter die G8-program is om die basiese leer van die kerk eenvoudig saam te vat.  Hierdie ontmoetings gee vir jou ‘n handvatselom geloof werklik te verstaan en dit prakties uit te leef.

Pakket sluit in:

  • ‘n DVD met die handleiding vir aanbieders, videosnitte, hulpmiddels en ‘n kampgids – Prys: R125.00
  • ‘n Werkboek vir jongmense/volwassenes – Prys: R55.00

DIE 8 G’s

  1. Geloof
  2. Gebed
  3. Gebooie
  4. Genadetekens
  5. Godheid
  6. Gawes van die Gees
  7. Gemeenskap
  8. Groot opdrag

(Afsluitingskamp)

Posted on

Kleurgebede oor liefde

Kleurgebede-Fr.Cov.indd

PRYS: R60.00

KOOP HIER 

Inkleurboek vir volwassenes oor 1 Korintiërs

Teken en bid gaan saam. Saam met die ink vloei daar gedagtes oor lewe, seer, vreugdes en God na die oppervlak. Jy kan jouself verloor in die detail, die blaartjies, die sirkeltjies en die blokkies. Inkleur laat jou fokus, ontsnap, nadink, loskom, die Gees hoor, nuut sien, skep.

Mag hierdie kleurgebede vir jou ʼn wonderlike tyd van oordenking, nadink en insigte wees. Geniet God se wonderwêreld vol reënboë terwyl jy fokus, hoor en bid in volkleur.

Unieke verkooppunte

‘n Inkleurboek vir volwassenes met handgetekende gebedsprente.
Die teks is gegrond op 1 Korintiërs 13 – die bekendste gedeelte oor die liefde in die Bybel.
By elke prent is daar ʼn gedeelte en ʼn gebed om oor na te dink terwyl jy inkleur.

Skrywers
Aletta Simpson is ‘n graad 11-leerder in Durbanville, Kaapstad. Vandat sy kan onthou, stel sy belang in boeke, skryfgoed, teken en skets. Dit is haar eerste publikasie. Sy het al hierdie sketse oor dae heen met die hand geteken.

Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

Posted on

Middel- en Hoërskoolfase

Senior kategese – ‘n reeks in ‘n siklus van vier jaar

Hierdie reeks bestaan uit vier produkte. Elke produk bestaan uit ‘n gespreksgids en ‘n DVD/CD.  Elke ontmoeting stimuleer gesprek en geloofsvorming in die interaksie tussen die groepleier en jongmense.  Die DVD/CD bied ekstra inligting en hulpmiddels wat tydens die ontmoetings gebruik kan word.

 

Posted on

Skokkend positief

SkokkendPositief-Cov_hrRGB

Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug

 Malan Nel en Zander van der Westhuizen (redakteurs)

Hierdie boek is die uitvloeisel van ʼn wonderlike multi-kerklike navorsingsprojek – Kerklike Jeug en Geloof in Suid-Afrika. Tydens die navorsing het uiteindelik byna 300 jongmense (ouderdom 16-35) 481 vrae beantwoord. Die vrae het veral gefokus op profiel (wie is jy?) en persepsie (wat dink jy?).

Die data wat hieruit onttrek is, was deeglik en omvangryk. Die kerk wou ʼn slag weer weet hoe die jeug lyk, en hierdie navorsing het die antwoord gegee.

Die titel van die boek sal waarskynlik genoeg skokgolwe die vertes in stuur. Nadat die eerste woord oor die navorsingsresultate die ore van die publiek bereik het, het dit immers reeds gebeur. Mense was verbaas, néé, ontsteld, dat daar jongmense kan wees wat oorwegend (nie ten volle nie) positief is oor die kerk. Dit was ook al die skrywers se aanvanklike reaksie. Ons het veel meer negatiwiteit verwag. Daarom was ons verbaas, verras (en selfs geskok) oor die groot positiwiteit onder ons jongmense. Daarom het die keuse vir die titel al hoe meer toepaslik begin voel – Skokkend positief.

Beteken dit die kerk kan rustig agteroor sit? Beteken dit ons hoef aan niks aandag te gee nie? Nee! Lees gerus dié boek en jy sal baie hê om oor bekommerd te wees. Dalk maak dit jou wel ook rustiger. Maar daar is baie om van kennis te neem. En baie om te verander. Want uiteindelik wil die kerk ons jongmense beter verstaan en bedien.

Posted on

GayGelowig

GayGelowig-Fr.Cov.indd

Ingesluit in die gesprek

Marietjie van Loggerenberg

PRYS: R75.00

GayGelowig is ʼn versameling lewensverhale oor gay-wees en gelowig-wees, vertel deur gay gelowiges self. Dit het werklik baie van hulle geverg om openlik oor hulle gay-wees te praat.

In hulle stories vertel hulle van die ontdekking van hulle seksualiteit en van die pad van verwerping en aanvaarding waarop hulle stap. Hulle eerlike, intens persoonlike en unieke stories verwoord hulle vreugdes en hulle seerkry, hulle verwagtings en hulle vrese. Só neem hulle ons saam op hulle reis deur hulle dieptes en hoogtes. Mag hierdie boek gay en straight mense help om mekaar as familie in Christus raak te sien, te hoor, te ondersteun, te begryp, te respekteer, te omarm en lief te hê.