Posted on

How to live like people knowing Jesus

CloudOfWitnessesA Cloud of witnesses

Breda Ludik & Rob Clarke

Price: R55.00

CLICK HERE TO BUY

Just like the very first believers, we are trying every day to figure out how to live like people knowing Jesus.

There are, however, many voices influencing us. Some are threatening us, others are tempting us, and still others are misleading us. As other believers throughout the ages, we do not always know what we should do.

Again and again we try to discover what living faith means.

If only we could become more conscious of the cloud of witnesses surrounding us! They will give us direction in our choices. These biblical characters and post-biblical characters will encourage us to run the race of faith with determination.

Through the six studies in this group guide you will explore the lives of biblical characters and historical figures. You will discover what you have in common with them. You will see how you too, hand in hand with these witnesses, can live with your eyes fixed on Jesus, the author and perfecter of your faith.

Each study leads to dialogue about the connection between the lives of the biblical character and the historical figure.

  • This dialogue brings new insight in and possibilities to our spiritual lives.
  • These studies are best suited for use by groups of 8 to 10 people.
Posted on

Hoe die doop ons help om saam met Jesus te leef

Leef uit jou doop-Fr.Cov.inddLeef uit jou doop

Christi Thirion

Prys: R45.00

KLIK HIER OM TE KOOP

Hierdie gids vir hoërskool-leerders, wat oor ses weke strek, is spesifiek ontwerp om jongmense te help om twee dinge met hulle doop te doen:

  • om uit hulle doop te leef – om alles wat die doop uit genade vir hulle gee, te ontvang en te gebruik.
  • om hulle doop uit te leef – om te doen waartoe hulle doop hulle uitdaag en roep.

Leef uit jou doop help jongmense om die lewende God op ʼn nuwe manier te leer ken – die God in wie se Naam hulle gedoop is en in wie se teenwoordigheid hulle elke dag leef.

Hulle sal besef hoe belangrik hulle doop is, dat Jesus na hulle toe gekom het en hulle liefhet, net soos hulle is, en dat die geskenke wat Hy deur die doop vir hulle gee, hulle ’n ander mens maak.

Die jongmense gebruik twee tools om oor hulle doop en die betekenis daarvan vir hulle en hulle lewe na te dink – die Lectio Divina en daaglikse nadenke.

Hierdie boek oor die doop vir jongmense sluit aan by Bybel-Media se reeks van drie doopboeke vir volwassenes: Ontvang wat vir jou gegee is; Ontvang wat vir jou gegee is: 40-dae-program, en Ontvang wat vir jou gegee is: Kleingroepgids.

Posted on

45 dagreise oor die kuns van die lewe

ToekomsVenster03_Keuses-Fr.Cov.inddToekomsVenster Die keuses wat ek maak

Stiltetydgids

Chris Harris

Prys: R105.00

KLIK HIER OM TE KOOP

Ons woon in ʼn wêreld wat steier onder die gevolge van verkeerde keuses. Keuses vir die heersende wêreldkultuur belowe opwinding, voorspoed en roem, maar misluk klaaglik om hierdie beloftes na te kom. Die toenemende chaos rondom ons is ʼn klinkklare bewys hiervan.

Met die 45 dagreise in hierdie boek herinner Chris Harris jou dat God ʼn morele kode in sy liefdesgebod veranker het: Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Die liefde behoort daarom die vertrekpunt te wees van alle besluite wat ons neem.

Die keuses wat ek maak sal jou lewe verryk, jou meer insig in die kuns van die lewe gee en jou onwankelbaar in God se onfeilbare Woord anker.

Meer oor ToekomsVenster

ToekomsVenster is ʼn vyfjaarplan om die liggaam van Christus toe te rus terwyl ons saam op reis is na 2020.

Dit help gemeentes, groepe en individue om te fokus op die uitdagings wat ons nou en in die toekoms sal moet hanteer. Dit lei gelowiges op ʼn pad van genesing terwyl hulle oë gerig is op die wêreld waarvoor God so lief is.

Die temas is spesifiek gekies om gelowiges te help en te lei om nuut te dink en te glo.

Posted on

Spesiale voorverskyningsaanbod vir gemeenteleiers!

 Spesiale prys vir spesiale mense … 

GoeieGenade_Fr.Cov_roughs4.indd

Bestel jou kopie voor 2 Maart 2015 en betaal slegs R110.00

Normale prys: R130.00

Goeie genade , jy is spesiaal!

In hierdie saamgeselsgids help die skrywer jou om jou nuwe identiteit in Christus te ontdek.  Jy sal ontdek dat jy as mens baie waarde het in God se oë, en dit sal jou anders na die lewe en waarde van ander mense laat kyk.  Die lewe van ‘n gelowige gaan immers nie oor wat jy kan doen nie, maar wie jy is.  Vir Hom is jy baie spesiaal.

Posted on

Belydenisaflegging

Belydenis van geloof – gespreksgids    HERSIEN

Pryss: R55.00

KOOP HIER

‘n Gids vir volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê.

Hierdie boek fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van wat ons glo. Die aanbieding is eenvoudig en toeganklik sodat elke volwassene wat hom of haar tot die Here wil verbind die verrassende veelkleurige fasette van ons geloof sal kan ontdek.

Posted on

Senior kategese

Real lewe Take 2 NUUT!!REAL LEWE
Lewe met geloof wat real is
Die gespreksgids vir jongmense bestaan uit 24 ontmoetings oor die fondament van ons geloof, kwessies en uitdagings vir jongmense, Bybelkennis en -begrip, en die kerkjaar.
Die Huisgeloof-gespreksgids skep vir jongmense en hulle ouers die geleentheid om verder oor al die onderwerpe in Real lewe te gesels.
Prys: R25.00

Die DVD/CD bevat die handleiding vir die aanbieders met al die nodige hulpmiddels.
– ‘n Reeks in ’n siklus van vier jaar
Hierdie reeks bestaan uit vier produkte. Elke produk bestaan uit ‘n gespreksgids en ‘n DVD/CD.
Elke ontmoeting stimuleer gesprek en geloofsvorming in die interaksie tussen die groepleier en jongmense.
Die DVD/CD bied ekstra inligting en hulpmiddels wat tydens die ontmoetings gebruik kan word.

In 24 ontmoetings probeer ons vir jongmense ’n paar rigtingwysers te gee om tydens hulle reis te gebruik.
GPS vir my lewe (handleiding)
Prys: R121.00

GPS vir my lewe (gespreksgids)
Prys: R39.00

Hierdie ontmoetings help jongmense om hulle prent (jpeg) van God te voltooi met prente (belewenisse en ervarings) uit die Bybel, uit die geskiedenis en uit hulle eie lewe.
JPEG – Prente vir die lewe (handleiding)
Prys: R121.00

JPEG – Prente van die lewe (gespreksgids)
Prys: R39.00

Hierdie 24 ontmoetings gaan oor karakters in die Bybel se profiles om jongmense te help om ook vriende van God te word.
Faceboek – Vriende van God (handleiding)
Prys: R121.00

Faceboek – Vriende van God (gespreksgids)
Prys: R39.00

In Die Weg kyk ons na verskillende en uiteenlopende Bybel-karakters en hulle reise met God.
Die Weg – Die reis saam met God (handleiding)
Prys: R121.00

Die Weg – Die reis saam met God (gespreksgids)
Prys: R39.00

KOOP HIER

Posted on

Lydenstyd 2015

GevormDeurKruisGevorm deur die kruis

Navolgers van Christus Jesus se selfontlediging

Prys: R75.00

KOOP HIER

Gevorm deur die kruis gaan oor die proses van geloofsvorming wat Paulus in sy brief aan die Filippense uiteensit. Die bewegings van die Luisterseisoen word in hierdie 10 groepstudies oor Filippense gebruik en uitgebrei:

  • Rus en ontvang
  • Hoor en ontgin
  • Leef en ontplooi

Lewe-op-die-kruispad-new

Lewe op die kruis-pad

Reis met Lydenstyd in 50 dae deur Markus

Prys: R83.00

KOOP HIER

Markus vertel ’n aangrypende verhaal waarin Jesus die hoofkarakter is. Die boek bevat 7 groepstudies en 43 individuele studies.

DVD met videosnitte vir groepbyeenkomste is teen R49.00 beskikbaar.

SPESIALE AANBOD!

Koop 5 van enigeen van die Bybelstudies en kry die 6de een gratis.
Vir elke 5 betaalde Bybelstudies kry jou gemeente dus 1 gratis.  Aanbod geldig tot 27 Februarie 2015.

Direkte bestellings: [email protected]   ||   Deeloproepe: 0860 26 33 42