Evolusie, wetenskap en geloof

Evolusie new

Normale prys: R170.00

Teilhard de Chardin probeer om ‘n sintese tussen evolusieteorieë van sy tyd en die Christelike teologie te bewerkstellig.  Jaap Durand gee ‘n omvattende inleiding tot die lewe en werk van De Chardin en van sy teologiese verstaan van evolusie.