Jaap Durand praat oor eenheid, versoening en geregtigheid

Normale prys: R135.00JaapDurandPraatOorEenheid

Hierdie bundel bevat ‘n keur uit die preke en skryfwerk oor temas was vir Jaap Durand tot die hart van die evangelie behoort: die eenheid van die kerk, versoening tussen mense, en dat geregtigheid sal geskied.