Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 2015

Jaarboek2012

Inligting oor die Algemene Sinode, treeksinodes, ringe, gemeentes en predikante van die meeste kerke in die NG Kerk-familie.

Prys vir 1-3 boeke: R269.00 elk
Prys vir 4+ boeke: R254.00 elk
Prys vir CD: R219.00
Prys vir CD en boek: R354.00

KOOP HIER