Jaarboek 2015 is nou beskikbaar

Jaarboek2012Die Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke bevat inligting oor die Algemene Sinode, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante van die meeste kerke in die NG Kerk-familie.

Prys vir 1-3 boeke: R269,00 elk
Prys vir 4+ boeke: R254,00 elk
Prys vir CD: R219,00 elk
Prys vir CD + boek: R354,00

Plaas vandag nog jou bestelling by Bybel-Media.

KLIK HIER om aanlyn te koop.

BESTEL: Telefonies by 0860 26 33 42 of [email protected]