GERAT … om jongmense te begelei

Toerusting vir kategete en jeugwerkers

KOOP NOU

Prys: R156,00

Die handleiding help groepleiers om vier toerustingskursusse aan te bied. Die vier kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas het ʼn DVD-snit as agtergrond of inleiding vir die betrokke tema en word aangevul met sewe klanksnitte op ʼn CD.